LAMBRE.EE LAMBRE.EE
Условия заказа

ESTONIAN RUSSIAN

Условия заказа  (Как заказать)

УСЛОВИЯ ЗАКАЗА

 1. Tellimine
  1. Tellija maksab kaupade eest täies mahus peale Tellimuse kinnitamist.
  2. Tellimuse kinnitus koos arvega edastatakse Tellija e-postile.
  3. Tellides ELS Pluss vahendusel lisandub ELS Pluss kulleri postikulu.
  4. Eelneval kokkuleppel saab Tellija tasuda ka L'ambre büroos aadressil Võrgu tn. 6, Tallinn.
  5. Kui tellitud toodet ei ole võimalik Tellijale tarnida kokkulepitud aja jooksul, on Lambre EST OÜ -l õigus pakkuda Tellijale alternatiivset toodet või jätta toode tarnimata, teatades sellest kliendile 7 päeva jooksul ja tagastades kliendile raha.
  6. Lambre EST OÜ -l on õigus tellimistingimusi muuta ning täiendada.
  7. Kui tellimus on esitatud enne tellimistingimuste muudatusi, siis kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tellimistingimusi.
 2. Tellija õigus tellimusest taganeda
  1. Tellijal on õigus tellitud kaup tagastada 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  2. Kauba tagastamisel tuleb Tellijal saata kaup tähitult või tagastada isiklikult originaalpakendis koos kõikide markeeringutega ja saatelehega aadressile:
   Võrgu tn. 6, 10415 Tallinn. Palume ka lisada teate kauba tagastamise põhjuse kohta.
  3. Kauba tagastamisel ei kuulu tagastamisele postiteenuse tasu.
  4. Toote tagastamisega seotud transpordikulud katab klient.
  5. Isiklikult tagastamise korral on vajalik eelnevalt kirjutada e-postile Tagaside vormi kaudu, märkides kirja teemaks "Kauba tagastamine", et leppida kokku tagastamiseks sobiv aeg.
  6. Tagastatavad tooted ei tohi olla rikutud.
  7. Tagastada saab ainult avamata ja kasutamata tooteid.
  8. Tagastamisele ei kuulu tooted:
   - Tellija poolt rikutud toode
   - toode, mille pakend on rikutud
   - kasutatud toode
   - pakendist välja võetud parfümeeria ja kosmeetika
  9. Lambre EST OÜ tagastab Tellijale tellimuse eest tasutud maksed hiljemalt 30 päeva jooksul alates tagastatava kauba kättesaamisest Lambre EST OÜ poolt.
  10. Postikulu ja tagastuskulu ei tagastata.
 3. Garantii
  1. Kõikidele kaupadele kehtivad Eesti Vabariigi seadustest tulenevad garantiitingimused.
  2. Garantii ei kehti kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest.
 4. Kauba hind
  1. Kõik hinnad on Eesti Kroonides ja sisaldavad käibemaksu (20%).
  2. Lambre EST OÜ -l on õigus tellimistingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada.
  3. Kui tellimus on esitatud enne hinnakirja muudatusi, siis kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud hinnakirja.
 5. Pretensioonid
  1. Tellijal on õigus esitada Lambre EST OÜ -le pretensioon toote mittevastavusel tellimuses esitatud tingimustele (kui toode osutub praagiks või ekslikult saadeti vale toode).
  2. Praaktoodete ja vale toote tagastamisel maksab transpordikulud Lambre EST OÜ.
  3. Pretensioone palume esitada e-postile Tagaside vormi kaudu, märkides kirja teemaks "Kauba tagastamine - Pretensioon ". Pretensioonis esitada Tellija nimi, kontaktandmed, esitatav nõue, saatelehe nr.
  4. Pretensioonile vastatakse 15 päeva jooksul alates selle jõudmisest Lambre EST OÜ -ni.
 6. Isikuandmed
  1. Tellija edastab tellimuse täitmiseks oma andmed - nimi, perekonnanimi, aadress, telefoninumber - Lambre EST OÜ -le vabatahtlikult ja nõustub nende töötlemisega Lambre EST OÜ poolt tellimuse täitmiseks.
  2. Kõik Lambre EST OÜ kodulehe külastamise ja tellimise käigus teatavaks saanud Tellija isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.
  3. Lambre EST OÜ ei avalda temale teatavaks saanud andmeid kolmandale osapoolele (v.a. vajadusel tellimuse täitmiseks AS-ile Eesti Post ning seadusega ettenähtud juhtudel), soovi korral on kliendil õigus nõuda oma andmete kustutamist Lambre EST OÜ andmebaasist.
 7. Lõppsätted
  1. Käesolevatele tellimistingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  2. Käesolevad tingimused kehtivad www.Lambre.ee lehekülje omaniku Lambre EST OÜ ja kõigi Tellijate vahel, kes tellivad kaupu leheküljelt: www.Lambre.ee.

Условия заказа  (Как заказать)

КАТАЛОГ - ГАЛЕРЕЯ
ПРЕЙСКУРАНТ
FAQ (Азбука красоты)
Досье LAMBRE
ВИДЕО
Гостевая книга
Как заказать
КАРТА САЙТА